OPA

Pogoji in navodila za uporabo predplačniške storitve Klub OPA

SMS KLUB OPA

1. Splošne določbe

Pogoji in navodila uporabe storitev NTH (v nadaljevanju: Pogoji), so Pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja ponudnik storitve, podjetje NTH AG. Sistem NTH omogoča komunikacijo prek SMS sporočil. (v nadaljevanju: storitve).

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve NTH in navodili ponudnika poti.

Poslana sporočila  so sporočila, ki ga uporabnik pošlje na ključno besedo »OPA« na številko 3838.

Povratno sporočilo  je sporočilo, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku ali na uporabnikovo sporočilo odgovori.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družb Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija, d.o.o. in Telemach d.o.o.  se pri uporabi sistema uporabljajo smiselno.
 

Naslovnik storitve  so lahko naročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki, ki se strinjajo s temi Pogoji.
Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

2. Pravila in pogoji uporabe

Klub Storitve “OPA” lahko uporabljajo vsi naročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki, ki se strinjajo s temi Pogoji. (Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavljen in podpira WAP protokol).

Ponudnik storitve omogoča vsebine vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na http://www.nth-media.biz

Z uporabo SMS predplačniške storitve “OPA”, se uporabnik strinja in potrjuje Splošne pogoje uporabe storitve Klub OPA, ki so objavljeni na http://www.nth-media.biz

2.1 Starost in odgovornost

Predplačnišku storitev “OPA” lahko uporabljalo uporabniki ki so dopolnili 18 let.
2.2 Pravila obnašanja

Ponudnik storitve Klub OPA si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Uporabnik storitve Klub OPA se ob uporabi storitev zaveže, da:

 •  storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 •  v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 •  ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 •  storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so doloceni v teh pogojih,
 •  ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 •  ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
 •  ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 •  ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema Klub OPA kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

2.3 Navodila

2.3.1Članstvo v Klubu OPA na številko 3838 (tehnični koraki)

Ko boste prebrali navodilo in se prijavili na spletno stran, dobili boste naslednje sporočilo: ‘Ce se strinjas s pogoji na www.nth-media.biz, pošlji DA na 3838 i prevzemi svoj sadrzaj! 2,49eur/sms.’

Uporabnik mora odgovoriti z DA in s tem se strinja in potrjuje da je seznanjen z vsemi pogoji uporabe storitve.

Po potrditvi boste pričnili z uporabo klub OPA servisa. Člani kluba “OPA” prejmejo do 2x tedensko plačljivo SMS sporočilo z zvonjenji, slikami in igrami, ki se naložijo preko WAP-a. Cena plačljivega SMS sporočila je 2,49 € z DDV.

Vsebina teh sporočil je zgolj zabavne narave. Kot odgovor na strinjanje s Splošnimi pogoji SMS storitve “Klub OPA” oz. kot odgovor na zahtevo po članstvu, uporabnik prejme naslednje povratno pozdravno brezplačno SMS sporočilo kot potrditev članstva v klubu, v katerem bo vsa potrebna informacija (cena, količina sporočil itd.) in opisovanje servisa:

“S sodelovanjem ste se prijavili na SMS obvescanje ClubImobile 2-krat tedensko. Odjava: STOP OPA na 3838.0445816962. Cena sporocila je 2.49eur z DDV.”

Člani kluba “OPA” prejmejo do 2x tedensko plačljivo SMS sporočilo z zvonjenji, slikami in igrami, ki se naložijo preko WAP-a. Cena plačljivega SMS sporočila je 2,49 € z DDV. Storitev dopučca prejemanje do 2 plačljivo SMS sporočilo tedensko.Za Telekom Slovenijeove, A1 Slovenijaove in Telemachove naročnike, naročnina zajema 2 sporočili na teden.

2.3.2 Od registracija

Uporabnik se od registrira oz. prekine članstvo v klubu tako da pošalje STOP OPA na 3838. Kot odgovor na prekinitev članstva, uporabnik prejme povratno brezplačno SMS sporočilo kot potrditev prekinitve članstva v klubu.

“Odjavljeni ste od vseh narocenih sporocil na kljucni besedi OPA in stevilki 3838. www.nth-media.biz”

2.3.3 INFO

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino “INFO” na samostojno številko 3838. S tem ukazom uporabnik dobi informacijo v katere klube je prijavljen oz. na katere storitve je naročen v sklopu Samostojne številke 3838.

“Na številki 3838 ste prijavljeni na SMS obvestil/sporocil/informacij/vsebin: Klub OPA – odjava STOP OPA; NTH AG., Info: 01 600 1850″

2.3.4 POMOČ

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino “POMOC” na samostojno številko 3838. S tem ukazom uporabnik dobi povratno brezplačno SMS sporočilo ponudnika storitve

Ponudnik: NTH AG

e-posta: customer.care@ccsupport.biz

Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1892

Delavnik: 9:00 do 17:00″

3. Plačilo storitev

Storitve Klub OPA so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev »zabavne in informativne storitve«’

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Telekom Slovenijeovi, A1 Slovenijaovi in Telemachovi splošni pogoji poslovanja.

3.1 Cenik

Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Za uporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i.

 •  posredovane informacije
 •  zahtevane informacije
 •  izbirne možnosti
 •  potrdila o prejetem glasu in rezultati
 •  potrdila o odgovorih in rezultatih
 •  vprašanja
 •  potrdila o storitvah

Za uporabnika so brezplačni naslednji povratni SMS-i

 •  povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS storitev Klub OPA
 •  potrdilo o prijavi v sistem
 •  potrdilo o odjavi iz sistema
 •  potrdilo o prijavi v SMS klub
 •  potrdilo o odjavi iz SMS kluba

Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.

Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
NTH Samostojna številka sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0
NTH Samostojna številka Pozdravno sporočilo za OPA NTH OPA 2,49 2,49

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki A1 Slovenija GSM: 2,49 EUR z DDV

4. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 •  sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil
 •  ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami
 •  ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki
 •  izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika
 •  ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH
 •  ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve
 •  družba Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.d. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center
 •  v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.d. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.d. sporočilo zavrže
 •  V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.d. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d. in A1 Slovenija d.d.

6. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1892
E – mail customer.care@ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h –  17h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

7. Kršitve

Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

8. Splošno

Prenos sporočil poteka preko omrežja Telekom Slovenije GSM/UMTS, A1 Slovenija GSM in Telemach GSM.

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz  in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.