FUNLOADS

FUNLOADS

Pogoji in navodila za uporabo predplačniške storitve SMS – FUNLOADS
1. Splošne določbe
Pogoji in navodila uporabe storitev NTH (v nadaljevanju: Pogoji), so Pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja ponudnik storitve, podjetje NTH AG. Sistem NTH omogoča komunikacijo prek SMS sporočil. (v nadaljevanju: storitve).

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve NTH in navodili ponudnika poti.

Poslana sporočila  so sporočila, ki ga uporabnik pošlje na ključno besedo »FTC« na številko 3838.

Povratno sporočilo  je sporočilo, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku ali na uporabnikovo sporočilo odgovori.

Splošni pogoji  poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Telekom Slovenije, telekomunikacijske storitve, d. d., A1 Slovenija d.d. ter Telemach d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve  (v nadaljevanju: uporabnik) je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji in je uporabnik omrežja ponudnika poti.

 1. Pravila in pogoji uporabe

Storitve ”FTC” lahko uporabljajo vsi snaročniki i predplatniki Telekom Slovenije GSM/UMTS, Debitel naročniki i predplatniki, Izimobil pretplatniki ter A1 Slovenija in Telemach uporabniki.
Ponudnik storitve omogoča vsebine vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na http://www.nth-media.biz
Z uporabo SMS predplačniške storitve ”FTC“, se uporabnik strinja in potrjuje Splošne pogoje uporabe storitve FTC, ki so objavljeni na http://www.nth-media.biz

2.1 Starost in odgovornost
Predplačnišku storitev “FTC” lahko uporabljalo uporabniki ki so doponili 18 let.

2.2 Pravila obnašanja

Ponudnik storitve FTC si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Uporabnik storitve FTC se ob uporabi storitev zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so doloceni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,
  ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema FTC kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

2.3 Navodila

2.3.1  Članstvo v FTC na številki 3838 (tehnični koraki)
Za članstvo v klubu pošljite SMS z vsebino “FTC”, na stevilko 3838.
Na zahtevo po članstvu v klubu FTC uporabnik prejme brezplačen povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS predplačniške storitve “FTC” in ponoletnosti:

“Prijava v FTC , pogoji http://www.nth-media.biz/Splosni-pogoji-SMS-3838/FTC, strosek 2×2,49EUR/teden, Click Tech Limited, odjava STOP FTC na 3838,T:016001850. Posalji DA na 3838.” Uporabnik mora poslati SMS potrdilo in s tem se strinja in potrjuje da je seznanjen z vsemi pogoji uporabe storitve Ugotovi iskano besedo objavljenimi na www.nth-media.biz  .

Kot odgovor na strinjanje s Splošnimi pogoji SMS storitve ”FTC” oz. kot odgovor na zahtevo po članstvu, uporabnik prejme povratno brezplačno SMS sporočilo kot potrditev članstva v klubu.
“S sodelovanjem ste se prijavili na FTC, strosek 2×2,49 EUR/tedensko. Odjava: STOP FTC na 3838. Hotline:016001850, Click Tech Limited.

Člani kluba “ FTC ” sprejmejo plačljivo sms sporočilo z informacijami o podaljšanjo pristopa vsebini. Cena plačljivega SMS sporočila je 2,49 € z DDV.

2.3.2  Od registracija FTC

Uporabnik se   od registrira oz. prekine članstvo v klubu tako da pošalje STOP FTC na 3838.
Kot odgovor na prekinitev članstva, uporabnik prejme povratno brezplačno SMS sporočilo kot potrditev prekinitve članstva v klubu.

“Odjavljeni ste od vseh narocenih SMS sporocil/vsebin na kljucni besedi FTC in stevilki 3838. Click Tech Limited.”

2.3.3 INFO

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino “INFO” na samostojno številko 3838. S tem ukazom uporabnik dobi informacijo v katere klube je prijavljen oz. na katere storitve je naročen v sklopu Samostojne številke 3838.
“Na stevilki 3838 ste prijavljeni na SMS obvestil/sporocil/informacij/vsebin:
FTC – odjava STOP FTC;
NTH AG, Info: 031 495 527

Delavnik: 9:00 do 17:00″

2.3.4 POMOČ

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino “POMOC” na samostojno številko 3838. S tem ukazom uporabnik dobi povratno brezplačno SMS sporočilo ponudnika storitve
Ponudnik: NTH AG
e-posta: customer.care@ccsupport.biz
Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1850

Delavnik: 9:00 do 17:00″

 1. Plačilo storitev

Storitve FTC so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev »zabavne in informativne storitve«’

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Telekom Slovenijeovi in A1 Slovenijaovi splošni pogoji poslovanja.

3.1 Cenik
Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Za uporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i.

 • posredovane informacije
 • zahtevane informacije
 • izbirne možnosti
 • potrdila o prejetem glasu in rezultati
 • potrdila o podaljšanju pristopa
 • vprašanja
 • potrdila o storitvah

Za uporabnika so brezplačni naslednji povratni SMS-i

 • povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS storitev FTC potrdilo o prijavi v sistem
 • potrdilo o odjavi iz sistema

Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.

Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. SMS cenik storitev NTH (naročniki Telekom Slovenije GSM/Mobiuporabniki/ Debitelovi naročnik/Telemachovi naročniki/Izimobilovi naročniki)

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki Telekom Slovenije GSM/Mobiuporabniki/Debitelovi naročniki/Telemachovi naročniki/Izimobilovi naročniki:

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
NTH Samostojna številka sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0
NTH Samostojna številka NTH NA NTH NA 2,49
 1. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.

 1. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil
 •  ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami
  ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki
 • izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve
 • družba Telekom Slovenije d.d. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center
 • v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Telekom Slovenije d.d. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije d.d. sporočilo zavrže
 • V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije d.d. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d.
 1. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1850
E – mail helpem.si@ccsupport.biz    
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h – 17h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

 1. Kršitve
  Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.
 2. Splošno 
  Prenos sporočil poteka preko omrežja Telekom Slovenije GSM/UMTS.

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz       in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.