HEJ

Pogoji in navodila za uporabo storitve HEJ

1. Organizator storitve HEJ

Ta pravila določajo način izvajanja storitve HEJ. Ponudnik storitve je NTH AG, Bahnhofstrasse 15, 2502 Bile/Bienne, Švica.

Z uporabo SMS storitve HEJ uporabnik potrjuje, da je natančno prebral in razumel Pravila in pogoje uporabe storitve HEJ, ki so objavljeni na www.nth-media.biz, ter se z njimi strinja in jih potrjuje.

Z vsakokratno uporabo SMS storitve HEJ se uporabnik strinja in potrjuje v času uporabe storitve veljavne Splošne pogoje in pravila za uporabo storitve HEJ kot so objavljeni na spletni strani www.nth-media.biz.

2. Opis storitve HEJ

Storitev HEJ lahko uporabljajo (v nadaljevanju: uporabniki, uporabnik):

1. uporabniki mobilnega omrežja Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2.

2. se strinjajo s Splošnimi pogoji in pravili za uporabo storitve HEJ, kot so objavljeni na spletni strani www.nth-media.biz (v nadaljevanju: splošni pogoji).

Storitev HEJ je zabavna storitev.

2.1. Sodelovanje v storitvi

Za sodelovanje v storitvi uporabnik pošlje SMS s ključno besedo HEJ na številko 4343.

Ko uporabnik pošlje SMS, prejme brezplačno SMS sporočilo za potrditev splošnih pogojev:
“HEJ: Super! Poslji DA na 4343 ce se strinjas s pogoji www. nth-media.biz/. 1,99€/sms, 2 sms/teden. Odjava:STOP HEJ na 4343.Pomoc:016001850,NTH AG”
Nato uporabnik prejme tudi brezplačno SMS sporočilo z obvestilom, da je prijavljen na sms obveščanje do 2x tedensko po ceni 1,99EUR/SMS in do 2× tedensko brezplačno ter kako se lahko odjavi (primer: STOP HEJ na 4343).

S potrditvijo splošnih pogojev uporabnik postane član v storitvi in lahko prične z SMS pogovorom. Uporabnik lahko na vsako svoje posamezno SMS sporočilo, poslano v okviru SMS pogovora, prejme eno (1) plačljivo SMS sporočilo (cena posameznega prejetega plačljivega SMS sporočila je 1,99 EUR z vključenim DDV).

Uporabnik se mora zavedati, da oseba, ki ji je pisal, ni dolžna odgovoriti na njegovo SMS sporočilo.

2.2. Plačilo storitev

Vsebine storitve HEJ so plačljive. Plačilo se izvede na način, kot ga določa ponudnik poti (mobilni operater).

Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Telekom Slovenijeovi, A1 Slovenijaovi, Telemacha in T-2 splošni pogoji poslovanja.

Uporaba vsebin storitve HEJ v tujini lahko za uporabnika pomeni dodatne stroške, povezane z zagotavljanjem storitev izven ozemlja Republike Slovenije. Uporabnik naj pred uporabo storitev HEJ  v tujini pri svojem mobilnem operaterju pridobi podatke o višini dodatnih stroškov, povezanih z zagotavljanjem storitev izven ozemlja Republika Slovenije.

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik. Veljavna cena storitve je objavljena na spletnih straneh www.nth-media.biz.

Ker so vsebine HEJ plačljive, je uporabnikova dolžnost, da storitev uporablja v meri, ki ustreza njegovim osebnim zmožnostim in potrebam. Če uporabnik meni, da ne more nadzorovati svoje porabe, naj kontaktira svojega mobilnega operaterja in se pozanima o možnosti omejitve porabe na svojem mobilnem telefonu.

2.3. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (mobilni operater).

SMS sporočila, ki jih uporabnik prejme, se obračunavajo na naslednji način:

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
NTH Samostojna številka sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0
NTH Samostojna številka Pozdravno sporočilo za HEJ NTH HEJ 1,99 1,99

Uporabnik mora pred uporabo storitev preveriti cene uporabe storitve v oglasih oziroma v veljavnih splošnih pogojih, ki so objavljeni na spletnem naslovu www.nth-media.biz.

2.4. Spremljanje in nadzor

Skrbniki storitve spremljajo potek storitve in izvajajo podporno funkcijo. Pridržujejo si pravico do izbrisa sporočil, posredovanja opozoril ali onemogočanja uporabnikom uporabo storitve, začasno ali trajno, za vse tiste uporabnike, ki posredujejo sporočila z vsebnostjo vseh zgoraj naštetih informacij in/ali dejavnosti. Pridržujejo si tudi pravico do nadzorovanja, moderiranja in urejanja vsebin v storitvi. Skrbniki storitve skrbijo tudi za animacijo klepetov z uporabniki storitve. Na podlagi svoje preudarnosti si pridržujejo pravico do odstranitve vsebine, ki ne upošteva pravil uporabe ali je kakorkoli drugače škodljiva, neprijetna ali netočna. Prav tako si pridržujejo pravico, da na podlagi svoje preudarnosti na spletni strani ne objavijo profila uporabnika. Ne odgovarjajo za napake ali zamudo pri odstranjevanju takšnih vsebin.

3. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Ponudnik storitve se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov. Uporabniki z uporabo storitve dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje zbranih osebnih podatkov za namene izvedbe storitve in prejemanje promocijskih sporočil. Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval nepooblaščeni tretji osebi. V primeru uporabnikovih kršitev točke 8.1 predmetnih splošnih pogojev, ima NTH AG možnost o takšni vsebini uporabnikovih sporočil obvestiti pristojne državne organe oziroma ustanove Republike Slovenije.

Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik dostopa do podatkov uporabnika zaradi reševanja reklamacij in ugotavljanja morebitnih neskladij s splošnimi pogoji.

Ponudnik lahko po lastni presoji nadzoruje storitev in si pridržuje pravico do urejanja ali izbrisa besedil oziroma sporočil.

4. Mobilni klub storitve HEJ

Uporabniki se s strinjanjem splošnih pogojev strinjajo s prejemom plačljivih SMS sporočil do 2× tedensko (1,99 EUR/SMS z vključenim DDV) in prejemom do 2× tedensko brezplačnih SMS sporočil. O tem in o načinu odjave so uporabniki obveščeni z brezplačnim SMS sporočilom. Za odstop od pogodbe oziroma odjavo uporabnik pošlje STOP HEJ na 4343. Pogodba je shranjena pri podjetju NTH AG. Dostop do pogodbe je možen na sedežu podjetja.

Odjava

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil.

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: STOP HEJ na 4343.

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom:

”Odjavljeni ste od storitve HEJ na 4343.”

Odjava je izvedena v tistem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

5. Zavrnitev odgovornosti

• Ponudnik storitve v okviru sistema pošiljanja SMS sporočil in prenosa drugih vsebin ne more zagotavljati popolne in absolutne varnosti in zanesljivosti.

• Ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.

• Ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.

• Ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki.

• Ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika.

• Ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje mobilnega aparata, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih aparatih.

• Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve. Še posebej to velja v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do interneta.

• Ponudnik storitve zavrača prevzemanje odgovornosti za kakršnekoli čustvene in druge psihične ali fizične posledice, prav tako zavrača prevzemanje odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki se ji uporabnik izpostavi.

• Ponudnik storitve zavrača odgovornost za SMS sporočila, ki morebiti niso dostavljena pravočasno.

• Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, …).

• Ponudnik storitve ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi napačne oz. Neprimerne uporabe mobilnega telefona.

• Ponudnik storitve ne odgovarja v primeru napačnih ali neresničnih podatkov, ki jih uporabniki eventuelno zapišejo v svojem profilu.

• Ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi eventuelno lahko nastala kot posledica dejanj ali opustitev uporabnikov, ki so jih naredili na podlagi pogovora s svetovalcem.

Odškodninska odgovornost družbe NTH AG v zvezi z uporabnikovo uporabo storitve v nobenem primeru ne presega višine vsote zneskov, ki jih je uporabnik v zadnjem mesecu plačal za zagotovitev storitev HEJ.

6. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1850
E – mail customer.care@ccsupport.biz
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h –  17h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

7. Kršitve

Ponudnik ima pravico, da brez predhodnega obvestila po lastni presoji izključi vse tiste uporabnike, ki delujejo v nasprotju s splošnimi pogoji, v nasprotju z dobro poslovno prakso ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije. Trajanje izključitve in morebitne ponovne vključitve določi ponudnik.

8. Splošno

Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, še zlasti, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo objavljena na spletnih straneh www.nth-media.biz.

Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji. Uporabniki morajo zaradi lastnih odgovornosti redno spremljati splošne pogoje in v skladu z njimi tudi delovati.

Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. Izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala …).

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru vzdrževalnih del ali izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do interneta.