MOGA

Pogoji in navodila za uporabo predplačniške storitve MOGA

SMS MOGA

1. Splošne določbe

Pogoji in navodila uporabe storitev NTH (v nadaljevanju: Pogoji), so Pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja ponudnik storitve, podjetje NTH AG. Sistem NTH omogoča komunikacijo prek SMS sporočil. (v nadaljevanju: storitve).

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve NTH in navodili ponudnika poti.

Poslana sporočila so sporočila, ki ga uporabnik pošlje na ključno besedo »MOGA« na številko 6060.

Povratno sporočilo je sporočilo, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku ali na uporabnikovo sporočilo odgovori.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije d.d., telekomunikacijske storitve, A1 Slovenija d.d. ter Telemach d.o.o. in T-2 d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve (v nadaljevanju: uporabnik) je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji in je uporabnik omrežja ponudnika poti.

2. Pravila in pogoji uporabe

Storitve “MOGA” lahko uporabljajo vsi naročniki i predplatniki Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2 uporabniki.
Ponudnik storitve omogoča vsebine vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na http://www.nth-media.biz
Z uporabo SMS predplačniške storitve “MOGA”, se uporabnik strinja in potrjuje Splošne pogoje uporabe storitve MOGA, ki so objavljeni na http://www.nth-media.biz

2.1 Starost in odgovornost

Za storitve “Klub MOGA” ni starosnih omejitev.

2.2 Pravila obnašanja

Ponudnik storitve MOGA si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Uporabnik storitve MOGA se ob uporabi storitev zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so doloceni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,
  ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema MOGA kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

2.3 Navodila

2.3.1 Članstvo v MOGA na številko 6060(tehnični koraki)
Za članstvo v klubu pošljite SMS z vsebino “MOGA”, na stevilko 6060.
Na zahtevo po članstvu v klubu MOGA uporabnik prejme brezplačen povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS predplačniške storitve “MOGA”:
„Prijava v MOGA, pogoji: www.nth-media.biz, strosek 2 x 2,49 EUR/tedensko, Modobom Internatioanal Company, odjava: STOP MOGA na 6060 T: 016001850. Potrdi z DA na 6060”
Uporabnik mora poslati SMS potrdilo in s tem se strinja in potrjuje da je seznanjen z vsemi pogoji uporabe storitve Ugotovi iskano besedo objavljenimi na www.nth-media.biz .

Kot odgovor na strinjanje s Splošnimi pogoji SMS storitve “MOGA” oz. kot odgovor na zahtevo po članstvu, uporabnik prejme povratno brezplačno SMS sporočilo kot potrditev članstva v klubu.
“S sodelovanjem ste se prijavili na MOGA, strosek 2 x 2,49 EUR/tedensko z DDV. Odjava: STOP MOGA na 6060. T:016001850, Modobom Internatioanal Company”

Člani kluba “MOGA” prejmejo 2x tedensko plačljivo sms sporočilo z igrami, ki se naložijo preko WAP-a. Cena plačljivega SMS sporočila je 2,49 € z DDV.

2.3.2 Od registracija

Uporabnik se od registrira oz. prekine članstvo v klubu tako da pošalje STOP MOGA na 6060.
Kot odgovor na prekinitev članstva, uporabnik prejme povratno brezplačno SMS sporočilo kot potrditev prekinitve članstva v klubu.

“Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS obvestil/sporočil/informacij/vsebin na ključni besedi MOGA in številki 6060. Modobom Internatioanal Company”

2.3.3 INFO

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino “INFO” na samostojno številko 6060. S tem ukazom uporabnik dobi informacijo v katere klube je prijavljen oz. na katere storitve je naročen v sklopu Samostojne številke 6060.
“Na stevilki 6060 ste prijavljeni na SMS obvestil/sporocil/informacij/vsebin:
MOGA – odjava STOP MOGA;
NTH AG, Info: 01 600 1850

Delavnik: 9:00 do 17:00″

2.3.4 POMOČ

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino “POMOC” na samostojno številko 6060. S tem ukazom uporabnik dobi povratno brezplačno SMS sporočilo ponudnika storitve
Ponudnik: NTH AG
e-posta: modobom.si@silverlines.info
Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1850

Delavnik: 9:00 do 17:00″

3. Plačilo storitev

Storitve MOGA so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev »zabavne in informativne storitve«’

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Telekom Slovenijeovi, A1 Slovenijaovi, Telemacha in T-2 splošni pogoji poslovanja.

3.1 Cenik
Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Za uporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i.

 • posredovane informacije
 • zahtevane informacije
 • izbirne možnosti
 • potrdila o prejetem glasu in rezultati
 • potrdila o odgovorih in rezultatih
 • vprašanja
 • potrdila o storitvah

Za uporabnika so brezplačni naslednji povratni SMS-i

 • povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS storitev MOGA
 • potrdilo o prijavi v sistem
 • potrdilo o odjavi iz sistema
 • potrdilo o prijavi v SMS klub
 • potrdilo o odjavi iz SMS kluba

Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.

Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. SMS cenik storitev NTH (naročniki Telekom Slovenije / Mobiuporabniki / A1 Slovenija/ Telemach / T-2).

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH:

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
NTH Samostojna številka sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0
NTH Samostojna številka NTH NA NTH NA 2,49

4. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami
  ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki
 • izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve

6. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon 01 600 1850
E – mail modobom.si@silverlines.info
Delovni čas reševanja reklamacij Pon – petka med 9h – 17h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

7. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

8. Splošno

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.