Splošni pogoji Voice

Ponudnik za vse navedene storitve je NTH AG, Waaghaus-Passage 8, 3011 Bern, Švica.

Vse reklamacije, povezane z delovanjem omrežja mobilnega operaterja, rešuje mobilni operater. Ponudnik storitve z dodano vrednostjo ne more zagotoviti nemoteno delovanje usluge v primeru okvara pri mobilnem operaterju, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev. Dobavitelj in ponudnik storitve z dodano vrednostjo lahko spremenijo splošne pogoje kadarkoli in uporabnik se strinja z njimi tudi samo z uporabljanjem usluge. Dobavitelj in ponudnik storitve niso odgovorni za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica zlorabe ali nevednosti uporabnika. Dobavitelj  garantira varnost uporabnikovih podatkov ter jih bo uporabljal   izključno za potrebe izvajanja storitve z dodano vrednostjo in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.