FC

Pogoji in navodila za uporabo predplačniške storitve FC 1. Splošne določbe

Pogoji in navodila uporabe storitev FC (v nadaljevanju: Pogoji), so Pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja tehnični izvajalec, podjetje NTH AG. Sistem NTH omogoča komunikacijo prek SMS sporočil. (v nadaljevanju: storitve).

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili tehničnega izvajalca NTH in navodili ponudnika poti.

Poslana sporočila  so sporočila, ki ga uporabnik pošlje na številko 6060.

Povratno sporočilo  je sporočilo, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku ali na uporabnikovo sporočilo odgovori.

Splošni pogoji  poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Telekom Slovenije, telekomunikacijske storitve, d. d., A1 Slovenija d.d. ter Telemach d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve  (v nadaljevanju: uporabnik) je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji in je uporabnik omrežja ponudnika poti.

2. Pravila in pogoji uporabe

Klub Storitve “FC ” lahko uporabljajo vsi uporabniki Telekom Slovenije, Debitela, A1 Slovenija, Izimobila in Telemacha. (Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavljen in podpira WAP protokol).
Ponudnik storitve omogoča vsebine vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na http://www.nth-media.biz
Z uporabo SMS predplačniške storitve “FC “, se uporabnik strinja in potrjuje Splošne pogoje ki so objavljeni na http://www.nth-media.biz

2.1 Starost in odgovornost
Za storitve ni starosnih omejitev.

2.2 Pravila obnašanja

Ponudnik storitve Fitland Club  si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Uporabnik storitve Fitland Club se ob uporabi storitev zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so doloceni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 •  ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema Fitland Club kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

2.3 Navodila

2.3.1 Članstvo v Fitland Club na številko 6060 (tehnični koraki)
Če želite postati član kluba, morate na portalu “Fitland Club” vnesti svoj MSISDN in skleniti naročnino.

Na zahtevo po članstvu v Fitland Club uporabnik prejme brezplačen povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS predplačniške storitve Fitland Club:

“Prijava v FC, pogoji: www.nth-media.biz/splosni-pogoji-sms-6060/fc/ , strošek 1 x 15 EUR/mesečno, DCWW, prekliči – STOP FC na 6060, T:016001850. Potvrdi z DA na 6060”. Uporabnik mora poslati SMS potrdilo in s tem se strinja in potrjuje da je seznanjen z vsemi pogoji uporabe storitve. Ugotovi iskano besedo objavljeno na www.nth-media.biz/splosni-pogoji-sms-6060/fc/ .

Kot odgovor na strinjanje s Splošnimi pogoji SMS storitve Fitland Club oz. kot odgovor na zahtevo po članstvu, uporabnik prejme povratno brezplačno SMS sporočilo kot potrditev članstva v klubu.

“Dobrodošli v Fitland club, strošek 1×15 EUR/mesečno z DDV. Prekliči STOP FC na 6060, fitlandclub.si@silverlines.info / T:016001850. DCWW”

Člani kluba “Fitland Club” prejmejo enkrat mesečno plačljivo SMS sporočilo z link povezavo do vsebin. Cena komercialnega SMS sporočila je 15,00 € s DDV. Fitland Club je spletno mesto za vsebino o zdravju, fitnesu, prehrani in vadbi, kjer lahko uporabniki uživajo v stotinah e-knjig, videoposnetkov, aplikacij in vadnic, da ostanejo v odlični formi.

2.3.2 Od registracija

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin tudi preko SMS sporočil. Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: STOP FC na številko 6060. Kot odgovor na prekinitev članstva, uporabnik prejme povratno brezplačno SMS sporočilo kot potrditev prekinitve članstva v klubu.

“Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS obvestil/sporočil/informacij/vsebin na ključni besedi FC  in številki 6060. NTH AG.”

2.3.3 INFO

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino “INFO” na samostojno številko 6060. S tem ukazom uporabnik dobi informacijo v katere klube je prijavljen oz. na katere storitve je naročen v sklopu Samostojne številke 6060.
“Na številki 6060 ste prijavljeni na SMS obvestil/sporocil/informacij/vsebin: Fitland Club – odjava STOP FC; NTH AG., Info: 01 600 1850″

2.3.4 POMOČ

Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino “POMOC” na samostojno številko 6060. S tem ukazom uporabnik dobi povratno brezplačno SMS sporočilo ponudnika storitve
“Tehnični izvajalec: NTH AG
e-posta: info.slo@ ccsupport.biz
Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1850
Delavnik: 9:00 do 17:00″ 

3. Plačilo storitev

Storitve Fitland Club so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev »zabavne in informativne storitve«’

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo splošni pogoji poslovanja operaterja Telekom Slovenia, A1 Slovenia in Telemach.

3.1 Cenik
Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Za uporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i.

 • posredovane informacije
 • zahtevane informacije
 • izbirne možnosti
 • potrdila o prejetem glasu in rezultati
 • potrdila o odgovorih in rezultatih
 • vprašanja
 • potrdila o storitvah

Za uporabnika so brezplačni naslednji povratni SMS-i

 • povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS storitev Klub Grand
 • potrdilo o prijavi v sistem
 • potrdilo o odjavi iz sistema
 • potrdilo o prijavi v SMS klub
 • potrdilo o odjavi iz SMS kluba

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.

Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki Telekom Slovenije /Mobiuporabniki /Debitelovi naročniki /Telemachovi naročniki /Izimobilovi naročniki:

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
NTH Samostojna številka sistemsko sporočilo sistemsko sporočilo 0
NTH Samostojna številka Pozdravno sporočilo za FC NTH NA 15,00 15,00

 

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki A1 Slovenija: 15,00 EUR z DDV

4. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Tehnični izvajalec storitve in ponudnik vsebin se zavezujeta, da se podatke uporabnikov varuje skrbno in v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

5. Zavrnitev odgovornosti Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami
 •  ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki
 • izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve
 • v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. sporočilo zavrže
 • V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije d.d./A1 Slovenija d.d./Telemach d.o.o. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d. in Telemach d.o.o.

6. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba Uporaba storitve
Telefon

01 600 1850

E – mail fitlandclub.si@ silverlines.info

Delovni čas reševanja reklamacij

Pon – petka med 9h –  17h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

7. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

8. Splošno
Prenos sporočil poteka preko omrežja Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach.

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.nth-media.biz  in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.